CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

12. november 2018

Informasjonsmøte 22.11.2018 på Gakori skole

Informasjonsmøte om leirer for 11 og 14-åringer Vi skal sende fire ungdommer på en internasjonal leir sommeren 2019. Leiren varer i tre uker. Alderen er 14/15 år. Disse fire sammen med sin leder vil representere Norge på leiren. Der vil de møte 32 ungdommer fra 8 andre land. Sommeren 2019 skal vi også sende fire […]

Les mer »

17. september 2018

Søknadsskjema for 2019 åpner i månedsskiftet sept/okt 2018

Søknadsskjema for 2019 åpner i månedsskiftet sept/okt 2018

Les mer »

28. oktober 2017

Årsmøtet for fylkeslaget

Finnmark fylkeslag Referat fra årsmøtet 25.10.2017   Til stede: Randi Holum, Tore Grøtte, Andrea Simonsen, Anna Sørensen, Elise Sørensen, Marit Karlsen, Martine Kristensen, Ingeborg Voll Elevenes, Ingrid Schmidt Holst, Tobias Mathisen Grøtte og Dag Krogh.     Saksliste:   Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.   Randi Holum foreslått og valgt til møteleder   […]

Les mer »

28. oktober 2017

Søk på leir

  Søk på CISV leir 2018, vi i Finnmark skal sende en 11-års delegasjon og en 14-års delegasjon http://cisv.no/category/programmer/barneleir/

Les mer »

5. februar 2017

Leiren for 11-åringer i Ålborg er avlyst.

2017 -Leiren i Ålborg er avlyst. Det er muligheter for å få tildelt en ny leir.

Les mer »

26. januar 2017

2017: Søk på leir for 11-åringer i Danmark og 14-åringer på Island.

 11 årsleir til Ålborg i Danmark 7.7-3.8.17 14 årsleir til Island 23.6-15.7.17 Vi sender to gutter og to jenter til til hver leir. Det er kun få plasser igjen. Søknadsskjemaet for 2017 er nå åpnet!

Les mer »

27. november 2015

Søk på CISV leir 2016, vi skal sende en 11 års delegasjon og en 14 års delegasjon

http://cisv.no/2015/09/01/soknadsskjemaet-for-2016-er-na-apnet/

Les mer »

14. november 2012

MinSide og Søknadsskjema for Leire 2013 åpnet

Nå har vi åpnet MinSide for CISV og søknadsskjema for leire 2013. Husk at søknadsfristen er kl 23:59, 1. desember, 2012

Les mer »

12. september 2012

Leir 2013

Vi planlegger leir neste sommer.

Les mer »

12. september 2012

Høsten 2012

Våre to delegasjoner er vel tilbake i Alta. Alle tilbakemeldinger er positive. Nå planlegger vi medlemsmøte/årsmøte 18.oktober. Vi håper å få til en minileir i høst, med eller uten CISV Troms.

Les mer »