CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til CISV Finnmark

12. november 2018

Minileir for nye og gamle CISVere

25-27. januar arranger vi minileir på Øvre Alta skole med overnatting!😄 Leiren vil starte kl.18.00 på fredagen og slutter kl.12.00 på søndagen. Det vil være aktiviteter ute, så pakk klær etter vær! Leiren koster 200kr og betales kontant ved ankomst. Mat blir også kjøpt inn til deltagerne så flott om det sies ifra om evt […]

Les mer »

17. september 2018

Søknadsskjema for 2019 åpner i månedsskiftet sept/okt 2018

Søknadsskjema for 2019 åpner i månedsskiftet sept/okt 2018

Les mer »

28. oktober 2017

Årsmøtet for fylkeslaget

Finnmark fylkeslag Referat fra årsmøtet 25.10.2017   Til stede: Randi Holum, Tore Grøtte, Andrea Simonsen, Anna Sørensen, Elise Sørensen, Marit Karlsen, Martine Kristensen, Ingeborg Voll Elevenes, Ingrid Schmidt Holst, Tobias Mathisen Grøtte og Dag Krogh.     Saksliste:   Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.   Randi Holum foreslått og valgt til møteleder   […]

Les mer »

28. oktober 2017

Søk på leir

  Søk på CISV leir 2018, vi i Finnmark skal sende en 11-års delegasjon og en 14-års delegasjon http://cisv.no/category/programmer/barneleir/

Les mer »

5. februar 2017

Leiren for 11-åringer i Ålborg er avlyst.

2017 -Leiren i Ålborg er avlyst. Det er muligheter for å få tildelt en ny leir.

Les mer »

26. januar 2017

2017: Søk på leir for 11-åringer i Danmark og 14-åringer på Island.

 11 årsleir til Ålborg i Danmark 7.7-3.8.17 14 årsleir til Island 23.6-15.7.17 Vi sender to gutter og to jenter til til hver leir. Det er kun få plasser igjen. Søknadsskjemaet for 2017 er nå åpnet!

Les mer »

27. november 2015

Søk på CISV leir 2016, vi skal sende en 11 års delegasjon og en 14 års delegasjon

http://cisv.no/2015/09/01/soknadsskjemaet-for-2016-er-na-apnet/

Les mer »

14. november 2012

MinSide og Søknadsskjema for Leire 2013 åpnet

Nå har vi åpnet MinSide for CISV og søknadsskjema for leire 2013. Husk at søknadsfristen er kl 23:59, 1. desember, 2012

Les mer »

12. september 2012

Leir 2013

Vi planlegger leir neste sommer.

Les mer »

12. september 2012

Høsten 2012

Våre to delegasjoner er vel tilbake i Alta. Alle tilbakemeldinger er positive. Nå planlegger vi medlemsmøte/årsmøte 18.oktober. Vi håper å få til en minileir i høst, med eller uten CISV Troms.

Les mer »