CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Årsmøtet for fylkeslaget

Finnmark fylkeslag

Referat fra årsmøtet 25.10.2017

 

Til stede: Randi Holum, Tore Grøtte, Andrea Simonsen, Anna Sørensen, Elise Sørensen, Marit Karlsen, Martine Kristensen, Ingeborg Voll Elevenes, Ingrid Schmidt Holst, Tobias Mathisen Grøtte og Dag Krogh.

 

 

Saksliste:

 

  1. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.

 

Randi Holum foreslått og valgt til møteleder

 

Dag Krogh foreslått og valgt til møteleder

 

Ingrid Schmidt Holst og Marit Karlsen foreslått og valgt til å skrive under protokollen

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Annonsering av tidspunkt for årsmøtet ble gjort på facebook CISV Finnmark i god tid før årsmøtet.

 

            Innkalling og saksliste ble godkjent

 

 

  1. Godkjenning av årsmelding og regnskap

 

Årsmelding ble godkjent med de merknader som kom fram på møtet.

 

Vi har en beholdning på brukskonto: kr 47292,02 og sparekonto kr 6460,05

Tilskuddet for Verden i Alta er ikke kommet med i regnskapet.

Det vil si at vi har kr 24 000 i tillegg.

 

Regnskapet  ble godkjent

 

 

  1. Valg av nye styremedlemmer

 

Leder:                               Ingeborg Voll Elvenes            2 år

 

Kasserer:                          Randi Holum                          1 år

 

Sekretær og nestleder     Dag Krogh                              ikke på valg

 

Styremedlem:                  Ingrid Schmidt Holst               2 år

 

Ungdomsrepresentant:    Elise Sørensen                       2 år

Varamedlem:                   Andrea Simonsen                  1 år

Linn Jeanne Muotka                          1 år

 

Revisor:                            Ragnhild Losvar Thomassen

 

Valgkomité:                      Tore Grøtte                             1år

Dag Krogh                             1år

 

Alle valgt ved akklamasjon

 

  1. Innkomne saker

 

Ingen saker

Referent: Dag Krogh

 

Ingrid Schmidt Holst                                            Marit Karlsen

 

 

Publisert 28. oktober 2017, 21:06 · Kategori: Ukategorisert

Legg igjen en kommentar

E-postadressa di blir aldri publisert eller delt. Obligatoriske felt er merka *